Model Dikim

Model kesim ve dikimi  üretim öncesi hazırlığın sorunsuz seri çalışması için yapılan ön çalışmadır.Çıkartılan ilk baz kalıbın provası model dikimi ile müşterinin görmesi için ilk kolesiyon dikimi yapılır.Dikilen ilk kolesiyon denemeleri prova düzeltmeler sonrası yapılarak, seri dağılımı görmek için beden seti dikimi yapılır.Çalışılan koleksiyon modeller ticari ve pazarlama onayı alınmak üzere müşteriye gönderilir.Müşteri üretim onayı vermesi durumunda üretime geçilir.